Witamy na stronie internetowej Koła Łowieckiego nr 2.

 

Historia Koła Łowieckiego "MUFLON" sięga roku 1946 kiedy to na ziemiach głubczyckich powstało pierwsze Powiatowe Koło Łowieckie w Głubczycach.  Pierwszym prezesem Koła wybrano kolegę Bolesława Fedorowicza. Koło liczyło ówcześnie 15 członków, i jak nazwa wskazuje obejmowało tereny całego powiatu głubczyckiego. Polowania oraz okresy ochronne zwierzyny przebiegały zgodnie z obowiązującym wtedy przedwojennym prawem łowieckim.

 

Pierwsze sztuki broni myśliwskiej  pochodziły często z poniemieckich magazynów. Myśliwi we własnym zakresie dostosowywali broń oraz produkowali amunicję niejednokrotne wykorzystując materiały woskowe np. odzyskując proch z niemieckich pancerfaustów. Dzięki poparciu starosty powiatowego Ignacego Zawadzkiego Koło założyło swą pierwszą siedzibę w budynku położonym w parku miejskim. Oprócz siedziby Koła mieściła się tam również prowadzona przez myśliwych restauracja "Łowiecka".

 

W miarę przybywania nowych członków zaistniała potrzeba podziału Koła na mniejsze oraz podziału terenu. Na przełomie lat 1949/50 Powiatowe Koło Łowieckie podzielone zostaje na Koło Łowieckie nr 1 i 2. Pierwsza rejestracja dwóch kół odbywa się 13 lipca 1953 roku. Koło nr 2 licząc 26 członków otrzymuje dwa obwody obejmujące obszar przyległy do granicy państwa od miejscowości Ciermięcice do miejscowości Pilszcz, a w głębi miejscowości Włodzienin i Zubrzyce.

 

W latach 1966 do 1970 prowadzone były badania nad populacją zajęcy pod bezpośrednim nadzorem Instytutu Ekologii Polskiej Akademii w Białowieży. Dla uczczenia jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, wspólnie z Kołem Łowieckim Nr 1 przy współudziale Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach zmodernizowano strzelnicę Marysieńka Las, która służy naszym myśliwym do dnia dzisiejszego.

 

Koło ściśle współpracuje ze szkołami usytuowanymi na terenie dzierżawionych obwodów. Efektem tej współpracy jest coroczna akcja zbierania przez młodzież pokarmu dla zwierzyny dziko żyjącej. W zamian za to Koło organizuje dla najbardziej aktywnych klas wycieczki w łowisko połączone z pieczeniem kiełbasek na ognisku. Młodzież w trakcie tych wycieczek poznaje urządzenia łowieckie, zasady gospodarowania zwierzyną, poznaje tradycje i zwyczaje łowieckie itp.

 

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się  treścią naszej strony internetowej, a w szczególności do korzystania z oferty rekreacyjno-turystycznej skierowanej do myśliwych i nie tylko.

 

 

Darz Bór!

 
     
   

Domek myśliwski Koła Łowieckiego MUFLON

Zapraszamy do korzystania z oferty rekreacyjnej

90 lat PZŁ

60 lat Koła Łowieckiego MUFLON

 

 
     

© 2011 - 2025 muflonglubczyce@o2.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

  stat4u