Obwody Koła oraz występujące gatunki zwierzyny

 

Aktualnie Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie o ogólnej powierzchni 13 520 ha, w tym obszar leśny stanowi około 300 ha. Obwody usytuowane są na terenie gmin Branice, Kietrz i częściowo na terenie gminy Głubczyce. Przylegają one bezpośrednio do granicy państwa.

 

Obwód nr 145 obejmuje miejscowości Wojnowice, Nowa Cerekiew, Rogożany, Nasiedle. Powierzchnia 4300 ha. Jest to obwód typowo polny, bytuje tu zając, bażant, kuropatwa, lis i sarna.

 

Obwód nr 146 obejmuje miejscowości Lewice, Bliszczyce, Zalesie, Ciermięcice i Michałkowice. Powierzchnia 6120 ha, w tym około 300 ha terenów leśnych. Można tu spotkać zwierzynę drobną: zająca, lisa, bażanta oraz sarny. Na terenach leśnych występują dziki oraz sporadycznie pojawiają się jelenie.

 

Obwód nr 149 obejmuje miejscowości: Jakubowice, Wysoka, Branice, Uciechowice i Dzierżkowice. Powierzchnia 3100 ha. Jest to teren typowo polny który jest siedliskiem zająca, kuropatwy, bażanta, lisa oraz sarny.

 

Każdym z wymienionych obwodów opiekuje się przypisany strażnik łowiecki, który dodatkowo odpowiada za współpracę ze szkołami usytuowanymi na jego obwodzie.

 

 

 

 
     
     
     

© 2011 - 2025 muflonglubczyce@o2.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.